Fietsenmakerij

Repareer eens een fiets!

Waar doen we dit?

Op Buitenplaats  Klarenbeek.

 

Wat doen we?

De werkzaamheden vinden plaats op de genoemde locatie, waar, onder begeleiding, eenvoudige onderhoudswerkzaamheden aan fietsen wordt verricht, en oude exemplaren worden opgeknapt zodat deze weer gebruikt kunnen worden. De mate van begeleiding en de te verrichten werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de competenties van de deelnemers.

 

Voor wie?

 • Wajong-gerechtigden

 • Voortijdig schoolverlaters

 • Uitvallers arbeidsmarkt

 • Jongeren met een gedragsbeïnvloedende maatregel

 • Verslaafden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan jongeren met een gameverslaving.

 

Onze verwijzers zijn:

 • UWV

 • Gemeenten

 • Centra voor Jeugd en Gezin

 • Particulieren

 • Reguliere (zorg)organisaties

 

Hoe gaan we te werk?

Deelnemers worden 1 op 1 of in kleine groepjes begeleid door vaste aanspreekpunten. Door het uitvoeren van fysieke activiteiten met een arbeidsmatig karakter, leren deelnemers hun eigen mogelijkheden en beperkingen kennen. Deelnemers worden gestimuleerd tot arbeidsmatige handelingen door een beloningssysteem waarin samen met de deelnemer gekeken wordt naar het totaal en kwaliteit aan gewerkte uren. Tijdens de activiteiten zullen de volgende thema’s steeds worden benadrukt:

 • Zelfkennis, zelfbeheersing en zelfvertrouwen

 • Op een goede manier contact maken met de ander

 • Eigen grenzen leren kennen en aangeven

 • Bewust omgaan met lichaamstaal

 • Groepsdruk

 • Ontdekken en ontwikkelen van je eigen kwaliteiten

 • Op weg naar re-integratie maatschappelijk perspectief

Top