Lekker leven en beleven

Vanuit activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van de deelnemers, samen de balans zoeken en jezelf en de ander te leren begrijpen en accepteren.

Samen Leven, Beleven en Ondernemen

Doel

Het uitgangspunt van ‘Samen Leven, Beleven en Ondernemen’: 

Vanuit activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van de deelnemers, samen de balans zoeken en jezelf en de ander te leren begrijpen en accepteren.

Omschrijving

Vanuit Buitenplaats Klarenbeek buitenactiviteiten ondernemen op de buitenplaats, het buitengebied of bijprojecten die vanuit Buitenplaats Klarenbeek worden onderhouden. Samen beleven staat voorop. De activiteiten kunnen bestaan uit diverse activiteiten in de natuur, arbeidsmatige activiteiten en ontspannen met sporten. Binnen deze activiteiten leren de deelnemers zichzelf  erkennen en te accepteren. Deelnemers leren hun eigen kwaliteiten waarderen en leren deze te combineren met de kwaliteiten van anderen. 
 
Werkwijze

Deelnemers worden 1 op 1 of in kleine groepjes begeleid door vaste aanspreekpunten. Door het uitvoeren van fysieke activiteiten in combinatie met de mogelijkheid om bijvoorbeeld te sporten of te stoeien leren deelnemers hun eigen mogelijkheden en beperkingen kennen.  Zo dan te zorgen dat de deelnemers psychofysiek en mentaal sterker worden. Deelnemers worden gestimuleerd tot arbeidsmatige handelingen middels een beloningssysteem.
 
Tijdens de activiteiten zullen de volgende thema’s steeds worden benadrukt.

  • Zelfkennis, zelfbeheersing en zelfvertrouwen
  • Op een goede manier contact maken met de ander.
  • Eigen grenzen leren kennen en aangeven
  • Bewust omgaan met lichaamstaal
  • Groepsdruk
  • Ontdekken en ontwikkelen van je eigen kwaliteiten

Doelgroep

Jongeren tussen 10 en 18 jaar die om welke reden dan ook meer grip willen krijgen over hun eigen leven en de buitenwereld beter willen  leren begrijpen. 

 

Opvoeden als werkwoord

Doel

Het doel van de workshop is de deelnemers te informeren en voor te lichten op welke wijze de opvoeder van vandaag het eigen voelen, denken en handelen als uitgangspunt kan hanteren in contact met de opvoedeling.

Omschrijving

Het is tegenwoordig een lastige opgave om kind te zijn in onze snelle welvaartsmaatschappij. Soms is het zelfs nog lastiger om ouder, leerkracht of verzorger van deze opgroeiende kinderen te zijn. Waarden worden niet meer begrepen. Normen lijken te vervagen. De regels worden niet meer begrepen in een maatschappij waar het globalisme niet meer is weg te denken. Het gevolg is dat het niet meer duidelijk is waar we op kunnen terugvallen om kinderen en jongeren datgene bij te brengen, wat zij nodig hebben om zich staande te houden en te mogen ontwikkelen. Het is hierbij van belang dat de opvoeder naar zichzelf kan kijken, omdat de enige op wie men echt kan terug vallen men zelf is.

Werkwijze

De workshop bestaat uit twee delen. In het eerste deel zal de deelnemer een lezing aangeboden worden waarin het gedrag centraal staat. Tijdens de workshop wordt uitgebreid stilgestaan bij het verschijnsel ‘gedrag’ en het bekijken door verschillende ‘brillen’. Opvoeden als werkwoord zal vertaald worden in het werken met de eigenheid van de opvoeder in relatie tot contact onderhouden met de opvoedeling met daarbij de huidige maatschappelijke context als referentiekader. In het tweede deel zal de deelnemer actief kunnen meedenken en praten aan de hand van een stellingenspel. Aanvullend kan op verzoek uitleg gegeven worden over modulaire trainingen die samenhangen met deze workshop. Dit zijn de modules PACT, SWeM en IRAT.

Doelgroep

De doelgroep waar wij ons met deze workshop op richten zijn ouders, leerkrachten, verzorgers of ieder ander die zijn visie als opvoeder wil ijken of verrijken.
 

Afvallen zonder dieet, maar met werkelijke aandacht

Doel

Het uitgangspunt van ‘afvallen zonder dieet, maar met werkelijke aandacht’ is te komen tot lichaamsgewichtvermindering met in het verlengde hiervan een gezondere en bewustere levensstijl voor uw levensgeluk.

Omschrijving

Van nature is het menselijke lichaam nog ingesteld op schaarste van voedsel om te overleven. In een maatschappij waar overvloedig voedsel aanwezig is, is het een enorme opgave om de zichtbare, maar zeker ook de verborgen verleidingen te weerstaan. Daarbij komt het gegeven dat in de cultuur waarin we leven voedsel centraal is komen te staan bij veel sociale activiteiten. Het voedselconsumptie-gedrag  is ook een gevolg van veel bewuste en onbewuste psychologische processen. Op het moment dat er overgewicht wordt geconstateerd, vraagt dat aandacht om goed naar het lichaam te luisteren. Het herwaarderen van alle facetten van het eetpatroon en het vergroten van zelfbewuste gezonde lifestyle, vormen de basis van het vergroten van een evenwichtig zelfbeeld op fysiek, emotioneel en mentaal vlak ten behoeve van levensgeluk.

Werkwijze

U bepaalt samen met uw coach uw gezonde streefgewicht. Dit streefgewicht wordt op een planmatige en doelmatige wijze verwerkt in een voor u haalbaar traject. Centraal staat ‘veranderen door in de beweging een nieuwe balans te vinden’. Dit gebeurt op fysiek, emotioneel en mentaal vlak. En betekent een gezonde lifestyle ontwikkelen voor een gezonde basis voor uw levensgeluk.

Doelgroep

Het is voor iedereen die behoefte heeft aan persoonlijke coaching om op een verantwoorde wijze een gezond lichaamsgewicht te bereiken.

Top