Metaalbewerken

De werkzaamheden vinden plaats op de genoemde locatie waar, onder begeleiding, met metaal gewerkt wordt, van basis kennis over gereedschap en metaal tot het leren lassen en smeden en het maken van eenvoudige Constructies behoort tot de mogelijkheden. De mate van begeleiding en de te verrichten werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de competenties van de deelnemers.

Voor wie?

  • Wajong-gerechtigden

  • Voortijdig schoolverlaters

  • Uitvallers arbeidsmarkt

  • Jongeren met een gedragsbeïnvloedende maatregel

  • Verslaafden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan jongeren met een gameverslaving.

Onze verwijzers zijn:

  • UWV

  • Gemeenten

  • Centra voor Jeugd en Gezin

  • Particulieren

  • Reguliere (zorg)organisaties

Top