Team

Gerard Janssen

Vanuit mijn levenservaring vind ik het belangrijk in de ondersteuning van jongeren en jongvolwassenen dat ze de ruimte krijgen om te ontdekken wat zijn of haar kwaliteiten zijn. Hoe? Door aandacht te geven aan en open te staan voor wat zij belangrijk vinden en waar zij plezier uithalen. En door zichzelf uit te dagen, door eigen grenzen te verleggen en zo ontdekken wat bij de persoon past. 

Robert van de Schepop

Ik heb ervaring met het werken met jongeren die moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen. Ik werk met deze jongeren zowel individueel als in groepsverband. Mijn werkstijl is coachend, activerend en ik gebruik sport als middel. Ik wil jongeren bewust maken van hun eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Ik leer hen hun eigen grenzen op te zoeken en die grenzen ook te accepteren. Met mijn levenservaring in combinatie met professionaliteit en levenslust weet ik dit te bewerkstelligen. Mijn bijdrage binnen ‘Buitenplaats de Poel’ bestaat uit het activeren, ondersteunen en begeleiden van jongeren in keuzes die zij maken. Dit is gerelateerd aan de persoonlijke vraag en/of behoefte.

Sjon van de Schepop

Mijn levensmotto is ‘Jezelf niet kwijtraken en daarbij de ander blijven ontmoeten’. Naast mijn vakinhoudelijke kennis die elke professional heeft om zijn vak goed uit te voeren, is het voor mij belangrijk dat dit met passie en plezier gebeurt. Het vasthouden van die bevlogenheid om een vak vorm te geven en jezelf kritisch en liefdevol te blijven volgen dat maakt dat er een blijvende ontwikkeling ontstaat die er voor zorgt dat er een goede voedingsbodem is voor zelfrespect. Zelfrespect bepaalt de kwaliteit van het contact met die ander. Dit gezichtspunt heeft mij in ieder geval de mogelijkheden geboden om in de verschillende levensfases, zowel op het persoonlijke als het professionele vlak, te groeien en mij zichzelf telkens te ontmoeten in mijn kracht en mijn kwetsbaarheid. Opvallend vaak heb ik gemerkt dat deze twee ogenschijnlijke tegenpolen een spiegeling zijn van dezelfde kwaliteit.

Tera Busser

Sinds 2017 ben ik met veel plezier werkzaam op 'Buitenplaats de Poel'. Vanuit de behoeften van een deelnemer ga ik met oprechte aandacht te werk. Dit doe ik door een-op-een begeleidingsmomenten, maar ook door activiteiten in groepsverband. Hierin vind ik betrouwbaarheid, een luisterend oor en plezier erg belangrijk. De afwisseling van verschillende hulpvragen maakt dit werk uitdagend. Ik haal voldoening uit het behalen van doelen, hoe klein ook, waarmee ik een steentje bij mag dragen aan de persoonlijke groei van een deelnemer.

Susanne Nieuwenhuis

Na een leuke en leerzame stage-periode ben ik sinds maart 2019 begonnen met werken bij 'Buitenplaats de Poel'. Door samen activiteiten te ondernemen is er ruimte om je te kunnen ontwikkelen. Ik vind het belangrijk dat de omgeving waarin je je bevindt, veiligheid biedt, zodat je als persoon de mogelijkheid hebt tot ontplooien. De natuur en dieren vind ik een mooi hulpmiddel om tijdens de begeleiding in te zetten. 

Shaquillah Kogeldans

Vanuit mijn stage ben ik als werknemer begonnen bij 'Buitenplaats de Poel'. In de begeleiding staat voor mij de verbinding met de deelnemer centraal. Ik vind het belangrijk om naast de deelnemer te staan en samen te kijken waar iemands kracht ligt. Wat is jouw kern en wie ben jij werkelijk? Mijn vertrekpunt is ‘alles mag er zijn’, waarbij de deelnemer in zijn volledigheid wordt gezien en geaccepteerd.

Elsbeth Voskamp

Ik ben Elsbeth Voskamp, 42 jaar oud sinds begin van 2018 werkzaam bij 'Buitenplaats de Poel'. Ik haal veel voldoening in mijn leven door het werken met mensen. Door mijn jarenlange ervaring in de hulpverlening kan ik de kennis en de kunde nu gebruiken bij 'Buitenplaats de Poel'. Het werken in het ‘buitenleven’, biedt kansen voor het werken aan (zelf)vertrouwen, zorgen voor ontspanning en kunnen we op zoek gaan naar mogelijkheden om je eigen krachten weer te ontdekken. Hierbij mag voor mij humor niet ontbreken. De omgeving waar 'Buitenplaats de Poel' zicht bevindt ervaar ik iedere dag weer opnieuw dat we mogen ‘leren’. Zowel wat de omgeving ons te bieden heeft, maar ook door bewust te zijn van de mensen om ons heen. 

Rianne Blankestijn

Sinds februari 2019 ben ik werkzaam op de dagbesteding voor ouderen van 'Buitenplaats de Poel'. Veel ervaring heb ik opgedaan met het werken met ouderen in de 30 jaar dat ik werk in de zorg. Geregeld zag ik eenzaamheid; even praatje maken of een luisterend oor bieden helpt dan enorm. Samen met anderen, activiteiten ondernemen is iets waar veel mensen behoefte aan hebben. Mensen helpen, persoonlijke aandacht en een zinvolle dag te geven spreekt mij erg aan.

Bas van Mourik

Ik vind het belangrijk dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn op ‘Buitenplaats de Poel’. Plezier en enthousiasme is daarin erg belangrijk. Vanuit het enthousiasme wil ik naar iedere individuele deelnemer kijken wat hij/zij nodig heeft en hoe dit het beste vorm gegeven kan worden. Ik heb een achtergrond als basisschooldocent en zet de opgedane kennis zoveel  mogelijk in op de momenten dat deelnemers met schoolzaken bezig gaan op ‘Buitenplaats de Poel’.

Kevin Brookhuis

Een van mijn passies is het ondersteunen van jongeren en jongvolwassenen die momenteel niet tot hun recht komen binnen de huidige maatschappij. Voor mij is het belangrijk dat deze jongeren en jongvolwassen weer de mogelijkheid krijgen om hun eigen kwaliteiten te ontdekken te herontdekken en in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Door het opnieuw ervaren en benutten van deze eigen talenten en kwaliteiten ontstaat er zelfvertrouwen. Door deze facetten te ontwikkelen ontstaat er voor de jongeren en jongvolwassenen weer een kans op regie over eigen leven. Door samen te kijken naar eigen regie en eigen verantwoordelijkheid ontstaat de mogelijkheid tot het bewust aansturen van je eigen leven. Dit is voor mij, maar ook voor veel jongeren van grote waarde. Mijn manier van werken is coachend vanuit een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. Ik gebruik sport vaak als middel om tot ontwikkelen te komen. 

Mark de Hoogt

Door eigen ervaring mogen leren hoe belangrijk het is om gehoord en begrepen te worden. Elkaar helpen, in de ruimste zin van het woord. Niet oordelen maar accepteren dat wat er is. Samen je doelen opstellen en kijken naar de mogelijkheden. Zeggen wat je denkt, en doen wat je zegt, laat zien wat je voelt. Samen bouwen aan iets moois van hout of ijzer of het sleutelen aan iets dat gebroken is. Van uit mijn praktische kennis van techniek, en mijn passie om dingen te maken, kunnen we kijken waar wij een klik hebben en zo tot iets constructiefs kunnen komen. Mijn kern woorden zijn: samen, buiten, techniek, fietsen, rust en normen en waarden.

Elisa Z├╝hlsdorff

Sinds februari 2019 ben ik vol passie en enthousiasme komen werken op 'Buitenplaats de Poel'. Door op zoek te gaan naar de verbinding ontdek je samen waar de mogelijkheden en krachten liggen. Door aan te sluiten kun je samen op reis om de doelen die de deelnemers hebben, samen te bereiken. De context van 'Buitenplaats de Poel' zorgt voor rust en veiligheid om deze ontwikkeling aan te kunnen gaan. Meelopen in dit proces en daarbij naast de deelnemers kunnen staan, is altijd weer een feestje. 

Patrick Hamers

Graag laat ik jou zien dat het oké is om kind te zijn. Wanneer de wereld soms te ingewikkeld lijkt te worden, kom ik naast jou lopen om samen te proberen wat meer duidelijkheid te vinden. Dit gepaard met veel enthousiasme, humor en op spelenderwijs onderzoeken wie jij bent, waar je kwetsbaar bent en waar je krachten liggen, vatten samen hoe ik mijn begeleiding vorm geef. In alle rust en veiligheid gewoon even kind zijn, dat wil ik graag meegeven.

Marja van de Schepop - Biesterbos

Ik woon en werk op Buitenplaats de Poel. Samen met mijn zus Anja voelen we ons betrokken bij de deelnemers jong en oud die bij ons op visite komen. Onze werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen bij de ouderenzorg en de begeleiding van jongeren als vakspecialisten voor de dierverzorging paardrijden en creatieve textiele werkvromen.

Anja van de Schepop - Biesterbos

Ik woon en werk op Buitenplaats de Poel. Samen met mijn zus Marja voelen we ons betrokken bij de deelnemers jong en oud die bij ons op visite komen. Onze werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen bij de ouderenzorg en de begeleiding van jongeren als vakspecialisten voor de dierverzorging paardrijden en creatieve textiele werkvromen.

Kim Schutte

Mijn ervaringen als leerkracht en orthopedagoge in het basisonderwijs en als trainer bij Stichting Kanjertraining komen goed van pas bij het begeleiden van kinderen en ouders op Buitenplaats De Poel. Naast het werken in mijn eigen praktijk is het geweldig om in dit mooie team mijn steentje bij te mogen dragen. Soms hebben ervaringen in ons leven en de ‘verhalen’ die anderen en wijzelf zijn gaan vertellen over wie we zijn het behoorlijk ingewikkeld gemaakt. Graag help ik ouders en kinderen weer ont-wikkelen. Alle beperkende overtuigingen over jezelf en de ander loslaten en weer gaan leven zoals je bedoeld bent. Vrij en liefdevol. Jezelf weer herinneren wie je bent, ten diepste. En zo je kracht en schoonheid weer ontdekken. Dat geeft energie en levenskracht en niet te vergeten: plezier! Leef naar je verlangen, je bent welkom!

Peter Schmidt

Voor mij begint ontwikkeling met zelfkennis en acceptatie. Wat kan ik wel is een hele belangrijke vraag. Ik heb ervaring in het werken met jongeren met gedragsproblematiek. Dit doe ik zowel in individueel verband als in groepsverband. De activerende middelen die ik hierbij hanteer zijn scholing en werk. Net als ieder ander mens halen jongeren met moeilijk verstaanbaar gedrag heel veel plezier, status, waardering, enz… uit een passende werkplek. Het doel van mij in het werken met deze jongeren is hen voor te bereiden op een zo passend mogelijke werkplek waardoor maximale participatie mogelijk wordt gemaakt. Binnen ‘Buitenplaats de Poel’ is het naar mijn idee belangrijk dat deelnemers er mogen zijn en dat er blijvende verbindingen tot stand worden gebracht tussen deelnemers en werkgevers of deelnemers en de 'nieuwe' mantelzorgers. De activiteiten die ik begeleid bestaan voornamelijk uit het onderhouden van de groen ruimte en het individueel begeleiden van jongeren richting een sportclub.

Tim van 't Erve

Ik vind dat de cliënt de regie moet krijgen over zijn of haar eigen leven, dit alles binnen gepaste kaders. Door de cliënt eigen keuzes te laten maken en bewust te laten worden van zijn mogelijkheden, begint zijn ontwikkeling en zelfontplooiing. Elk individu heeft zijn eigen kader van ontwikkeling en is verschillend van een ander. De cliënt gaat vanaf nu zijn eigen keuzes maken en regie nemen over zijn eigen leven. Tijdens de keuzes die de cliënt maakt is mijn werkstijl motiverend, ondersteunend en gericht op de ontwikkeling van de cliënt. Het uiteindelijke doel is om de cliënt zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de huidige maatschappij.

Jeanette Sarink

Ik vind "Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd." Dit is ook wat ik de uitdraging vind in mijn werk. Je kunt door middel van plezier hebben en maken veel bereiken met de kinderen. Ook dingen die je minder goed kunt, kunnen de moeite waard zijn en/of worden. Vanuit mijn werkervaring is het werken met jongeren die moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen een uitdaging die mij blijft boeien. Mijn werkstijl wordt gekenmerkt door samen plezier te maken, samen nieuwe uitdagingen aan te gaan, coachend en activerend.

Maik Weultjes

Mijn naam is Maik Weultjes. Ik heb ervaring in het werken met jongeren/ouderen met een gedragsproblematiek. Dit doe ik zowel individueel als in groepsverband. Ik werk vanuit mijn eigen levenservaring waarbij humor, ondersteunen/motiveren en zelfontwikkeling/zelfontplooiing essentiële onderwerpen zijn die terug te vinden zijn in mijn begeleidingsstijl. Ik sta naast de deelnemer ik begrijp zijn leefwereld. Dat is mijn vertrekpunt. Hierdoor behaal veel resultaat en voor de deelnemer levert dit veel positieve ervaringen op. Samen dingen ondernemen en verkennen waarbij ik het belangrijk vind te kijken naar wat een deelnemer kan. Hoe hij/zij zijn grenzen stelt en verlegt zodat er een veilig leef-, werk- en ontwikkelklimaat ontstaat.

Sandra Knol

Ik ben als orthopedagoog betrokken bij Buitenplaats de Poel. Als orthopedagoog heb ik een adviserende en ondersteunende rol. In mijn werk vind ik het belangrijk om het kind centraal stellen. Wat wil een kind, wat vindt een kind leuk om te doen en wat zijn sterke kanten van een kind? Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Een kind neemt zijn systeem en zijn omgeving mee. Als orthopedagoog kan ik vanaf een afstand een probleem of moeilijke situatie vanuit verschillende invalshoeken benaderen. In deze zoektocht is naar mijn mening de samenwerking met de jongere/het kind, zijn systeem en de begeleiders van Buitenplaats de Poel essentieel.

Peter Tuinstra

Mensen helpen, ondersteunen en persoonlijke aandacht vind ik belangrijk. Mijn werkstijl is ondersteunend, coachend en activerend waarbij ik vanuit mijn achtergrond sport als middel inzet om tot ontwikkeling te komen. Voor mij is het belangrijk dat de deelnemer zichzelf leert kennen. Zijn of haar eigen grenzen, wensen en talenten gaat ontdekken om zo eigen regie te krijgen en zichzelf te ontwikkelen. Plezier, er voor de ander zijn en respect hebben voor elkaar vind ik belangrijk. Een deelnemer die vertrouwen krijgt in zichzelf en zo de eigen regie kan gaan nemen, dat is waar ik samen met de deelnemer voor wil gaan. Soms gaat niet alles vanzelf ‘’vallen en opstaan’’ dat maakt dat je meer draagkracht kan ontwikkelen en zo ook bezig gaat met je zelfvertrouwen. Kijken naar mogelijkheden en voor iedereen op zijn eigen tempo, ik sta dan ook graag naast de deelnemer om zo te kunnen ondersteunen.

Monique Nijhof

Sinds juni 2020 werk ik op Buitenplaats de Poel, bij de dagbesteding volwassenen/ouderen. Ik ervaar hoe bijzonder het is om, na mijn werkervaringen als groepsleidster en verpleegkundige, bij het mooie zorginitiatief Buitenplaats de Poel mijn nieuwe werkplek te hebben gevonden en mijn levenservaringen hier in te zetten. Vanuit respect voor de medemens, door te luisteren naar de ander, te kijken naar wat de (kwetsbare) deelnemers zelf willen, wil ik proberen een rustige sfeer te creëren waarbinnen de deelnemers zich kunnen ontspannen, zich veilig voelen en gezamenlijk een fijne dag kunnen doorbrengen. Met aandacht voor hun verleden en het heden invoelen en aanreiken wat deelnemers in het nu nodig hebben, hen de ruimte geven en uitnodigen om in het heden te mogen en kunnen zijn wie ze zijn.

Robin Veldwijk

Sinds 2021 ben ik werkzaam voor Buitenplaats de Poel. Daarvoor heb ik 11 jaar ervaring op mogen doen in dit werkveld. Mijn basishouding in de hulpverlening is onvoorwaardelijke acceptatie, waarbij de zorgbehoevende gezien en gehoord mag worden. Het creëren van een veilige basis, waarin er ruimte is voor de eigen ontwikkeling, het ontdekken van mogelijkheden en het versterken van de eigen waarde van de deelnemer staan centraal voor mij. Door mijn rustige en neutrale houding probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften van elke deelnemer. 

Frieda Zijp-Doppenberg

Ik sta en ga voor eigenheid en verbinden. Door mijn levens- en werkervaring weet ik hoe belangrijk het is om gehoord en gezien te worden. Op basis van ontmoeten, vertrouwen en verbinding gaan we elkaar versterken. Hiermee geef ik je het vertrouwen, dat alles er mag zijn vanuit zowel kracht, als tekortkomingen en daarin sta ik naast je. Je bent namelijk goed, zoals je bent en ik wil op die manier je zelfacceptatie vergroten.

Willemijn Prins

Als begeleider vind ik het belangrijk dat de deelnemer de veiligheid ervaart zichzelf te mogen zijn. Iedereen is anders en heeft een ander verhaal, dit is ook het mooie aan de mens. Vanuit dit oogpunt wil ik iedereen de ondersteuning bieden die bij de persoon en het verhaal past om verder te kunnen groeien. Door samen te kijken naar de krachten en vanuit hier te werken aan de vraag, hoop ik een stukje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling. Dit doe ik vooral door aan te sluiten bij de interesses, iemand in zijn kracht te zetten en op een passende ondersteunende manier naast diegene te staan.

Bas Pluim

“Ga jij naar links......ga jij naar rechts......ik sta naast je, ik geef je de grenzen waar het onveilig wordt, ik moedig je aan waar jij de wereld zelf wil ontdekken. Je bent uniek gemaakt, je bloeit op wanneer je gaat doen waarvoor je gemaakt bent”. Als professional heb ik ruime ervaring met het begeleiden van jongeren met (ernstige) gedragsproblemen. Vanuit mijn levenservaring, omgeving, en als vader, weet ik genoeg hoe lastig het leven soms kan zijn. Het zit soms gewoon niet mee, je loopt soms gewoon vast, je hebt de ander dan nodig. Die kennis neem ik mee in het begeleiden. Mijn kracht is ook om met mijn handen te Doen, dat wat ik of jij bedenkt maak ik. Ik klaar dan ook graag een klus(je), samen! Ik geloof in Doen en dingen afmaken. Resultaat zien geeft voldoening. Ik ben erg benieuwd wat jij mij kan leren!

Jessie Hoekman

Mijn naam is Jessie Hoekman. Vanuit mijn stageperiode ben ik begonnen als werknemer op Buitenplaats de Poel. Het begrip ‘samen’ staat voor mij centraal in de begeleiding. Van mens tot mens werken: het ‘samen’ aangaan van een proces en het proberen om ‘samen’ een doel te behalen met het streven dat de deelnemer uiteindelijk zo prettig mogelijk mee kan participeren in de ‘samen’leving. Hierbij zijn de waarden: betrokkenheid, respect en betrouwbaarheid voor mij belangrijk.  

Top